Informasjon

Finn Rosmer

  • 12.06.1930 - 01.07.2024

Annonser for Finn Rosmer

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Setesdølen
09-07-2024
Dødsannonse
Innrykksdato
Aftenposten
09-07-2024